Visi & Misi

 

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Gemilang

 

MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

 

SLOGAN

Hebat Memang Hebat!

 

MATLAMAT

Melahirkan Pelajar Cemerlang, Berkualiti & Seimbang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani & Intelek Yang Dapat Memenuhi Keperluan Pasaran Global Berdasarkan Kepercayaan & Kepatuhan Kepada Tuhan

Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Tinggi Dari Aspek Keilmuan, Kemahiran, Sahsiah & Sikap

Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran & Penilaian & Mencapai Kedudukan 5 Terbaik Peperiksaan Awam Di Peringkat Daerah

Menyediakan Kemudahan & Prasarana Sekolah Yang Lengkap & Berkesan

tag cloud